Một số hàm tính toán trên Google Sheet người làm Digital Marketing nên biết

1. Liên kết dữ liệu từ các bảng khác.

Bạn có 2 file chứa 2 dữ liệu khác nhau. Bây giờ muốn lấy dữ liệu ở file A sang file B chúng ta sẽ làm như sau.

=IMPORTRANGE(“SPREADSHEET_KEY”,”‘SheetName’!A2:A”)

Mô tả:

  • SPREADSHEET_KEY : Địa chỉ của File A, File đó bạn cần có quyền xem nếu của người khác, hoặc file bạn là chủ sở hữu
  • ‘SheetName’!A2:A : Tên bảng và dữ liệu cột bạn sẽ lấy.

Ví dụ:

=IMPORTRANGE(“https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LjlkaTP2bVnQzuZkQSra1G22FTCqgrhs9zQybVxnHdY/edit#gid=1729574070”; “KW Topics!A1:A3”)

Mình sẽ lấy dữ liệu ở Sheet có tên KW topics và từ cột A1 đến cột A3.

Kết quả khi lấy dữ liệu từ bảng tính khác

2. Ghép các chuỗi với nhau và lưu định dạng dữ liệu (hủy bỏ liên kết)

Khi bạn làm từ khóa, bạn sẽ cần ghép các chuỗi lại với nhau theo tiền tố, hậu tố chẳng hạn. Chúng ta sẽ dùng câu lệnh CONCATENATE

Điểm đặc biệt của Concatenate là nó giữ lại định dạng của ô bạn lấy dữ liệu, điều này khác với việc bạn dùng & để ghép các cột với nhau.

VD: Ghép chuỗi B2 vào A2 và C2, đồng thời thêm khoảng cách giữa các từ.

=CONCATENATE(B2;” “;A2;” “;C2)

Chúng ta dùng hàm này hoặc dùng dấu & như ở Excel cũng được, nhưng mình thấy cái này tiền hơn.

Bây giờ để xóa liên kết, chỉ lưu dữ liệu. Mục đích là để sau này khi bạn copy mang đi dán vào bất kỳ đâu đều được, có một mẹo nhỏ.

Tạo 1 cột mới bên phải hoặc trái. Bạn Copy dữ liệu cũ và đặt chuột vào chỗ cần paste dữ liệu mới, nhấn chuột phải chọn => Dán đặc biệt => Chỉ giá trị

3. Lấy dữ liệu từ 1 Website

Đây là tính năng mình cực kỳ thích bởi nó giúp mình ứng dụng khá nhiều việc. Hãy thử lấy Title của 1 url: https://thanhtrungmobile.vn/thay-man-hinh-iphone-x.html

Chúng ta sẽ sử dụng hàm: IMPORTXML

VD: Mình lấy title của link này

=IMPORTXML(“https://thanhtrungmobile.vn/thay-man-hinh-iphone-x.html”;”//title”)

Lấy title, description của 1 trang bất kỳ Thành Trung Mobile

Lấy title, description của 1 trang bất kỳ.

Tại sao bạn không tự tạo ra công cụ check Title, Description, H1, h2, h3… hay những gì bạn muốn để tối ưu hóa công việc?

Một số hàm về SEO các bạn có thể tham khảo

Lấy tất cả link có trong 1 url:

  • “//@href”;

Lấy tất cả link nội bộ:

  • “//a[contains(@href, ‘domain.com’)]/@href”;

Lấy tất cả link ra ngoài:

  • //a[not(contains(@href, ‘domain.com’))]/@href;

Lấy description

  • “//meta[@name=’description’]/@content”;

Lấy thẻ H1

  • “//h1”;

Lấy địa chỉ email trong 1 url:

  • “//a[contains(@href, ‘mailTo:’) or contains(@href, ‘mailto:’)]/@href”;

Lấy link mạng xã hội (VD: LinkedIn, Facebook, Twitter):

  • “//a[contains(@href, ‘linkedin.com/in’) or contains(@href, ‘twitter.com/’) or contains(@href, ‘facebook.com/’)]/@href”;

Lấy dữ liệu cập nhật cuối cùng của 1 website qua RSS

  • “//lastBuildDate”

Bài viết sưu tầm: Nguồn Blog Nguyễn Cao Tú

5 Sao nếu hữu ích
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *